10x10 Dress 10x10 Anitaliantheory Short Anitaliantheory BCqxvnSgwz
Öppna meny Stäng meny
Optical Låga Skor 49 Vit amp; Star White Converse Sneakers Unisex Ox All Sportskor Sneakers Canvas YvFSIqw Optical Låga Skor 49 Vit amp; Star White Converse Sneakers Unisex Ox All Sportskor Sneakers Canvas YvFSIqw
Dress Dress Long Heritage Halston Long Heritage Halston q7x8wSnRU
  • Förlossningsavdelning i Butaro, Rwanda.
  • Kirurgiska instrument på distriktsjukhus steriliseras ofta på enkla sätt. Handskarna hänger på tork för återanvändning.

Tillgång till kirurgi i världen ingen självklarhetOx 49 Låga Optical Converse amp; Skor Unisex All Vit Star Canvas Sneakers White Sneakers Sportskor

All Skor Sneakers Vit Canvas White Optical Ox Unisex Converse amp; 49 Låga Sneakers Star Sportskor

När vi blir sjuka kan kirurgi ibland vara enda alternativet för att bli frisk, om det finns en kirurg som kan operera vill säga. I Sverige är det en självklarhet, men långt ifrån i alla världens länder.

I afrikanska stater söder om Sahara, som Sierra Leone, Zimbabwe, Liberia och Uganda, där fattigdomen är vardag, har uppskattningsvis endast 6 procent av befolkningen realistiska möjligheter att bli opererade om det skulle behövas. Som svensk är det svårt att föreställa sig vad det betyder för de drabbade familjerna och för samhället i stort.

I Sierra Leone, ett av de allra fattigaste länderna i världen, uppskattas att cirka 20 procent av landets medborgare är i akut behov av kirurgi, utan att kunna få det. Samtidigt uppskattas att vart femte dödsfall i landet hade kunnat undvikas ifall det funnits tillgång till säker kirurgi.

– Det finns ett stort uppdämt behov av kirurgi när det gäller exempelvis medfödda missbildningar, tumörer och skador som uppkommit i samband med förlossningar. Skador och tillstånd som aldrig blir åtgärdade trots att insatserna kan vara lika kostnadseffektiva som vaccinationer, säger Lars Hagander, barnkirurg vid Skånes universitetsjukhus och forskare vid Lunds universitet, som i flera år engagerat sig i den globala ojämlikheten vad gäller tillgången till säker kirurgi i världen. Lars har vid flera tillfällen själv varit verksam som barnkirurg i de mest utsatta länderna.

– Det finns en stolt utbildningstradition hos läkare i de här länderna och många duktiga kirurger, men antalet räcker inte för att täcka ländernas behov och ibland saknas rätt kompetens, inte minst inom anestesin. Det är också ofta väldigt stora skillnader inom länderna – mellan städerna och landsbygden – inte bara på tillgången till kirurgi utan också på kunskapen hos befolkningen om hur man söker och får kirurgisk hjälp. Är man dessutom fattig och saknar pengar så är man väldigt utsatt, säger Lars Hagander.

” Fem miljarder människor i världen saknar tillgång till säker kirurgi.”

Vid en stor kirurgkonferens i London tidigare i år redovisades rapporten ”The Lancet Commission on Global Surgery” – ett forskningssamarbete mellan den vetenskapliga tidskriften The Lancet, Lunds universitet, Harvard Medical School och King´s College London – om tillgången till säker kirurgi, anestesi och obstetrik i världens låg- och medelinkomstländer. En i många stycken skrämmande läsning.

Rapporten visar att fem miljarder människor i världen saknar tillgång till säker kirurgi – fem miljarder!

Från Blommig talet talet Från Klänning 1980 Klänning 1980 Blommig xpwZqYq6Bn

Främsta orsaken är bristen på kirurger, då för få utbildas och många läkare väljer att arbeta utomlands efter examen. Andra orsaker är bristande infrastruktur och långa resvägar, samt att kostnaden för en operation är högre än vad många i de här länderna har råd med.

– För många innebär ett kirurgiskt ingrepp en ekonomisk katastrof. Resultatet blir inte sällan att de istället går till en operatör som saknar rätt kompetens och far illa, säger Lars Hagander, som är en av huvudförfattarna till rapporten.

– Det krävs investeringar. Nu måste vi övertyga världens finansministrar att inkludera kostnader för kirurgi i hälso- och sjukvårdsbudgeten och att det kostar mer att låta bli. Och det finns ett skriande behov av forskning inom det här fältet, av innovativa lösningar.

För Från Röda Pumps Damer Art Granada 1OanTAaWf

Projektgruppen bakom forskningsrapporten fortsätter nu sitt arbete. Bakom dem står både WHO och Världsbanken.

– Publikationen i Lancet var ett första steg, nu måste vi se till så att ord går över i handling, säger Lars Hagander, som själv rekryterat fyra doktorander vid Lunds universitet att intressera sig för global kirurgi.

– De studerar bland annat hur barnkirurgi och förlossningsmedicin är organiserad i låg- och medelinkomstländer, jämfört med i Sverige. Hur man mäter kirurgisk kvalité, tillgång och brist och hur situationen kan bli bättre.

Från Demonia Röda Pumps För Damer 6pfnTRq

Text: Olle Dahlbäck

Etiketter:Pink Rosa Maryjanes Lågskor Skor Dam Saga 38 Shepherd HAq5I Pumps Damer Ramona För Lola Från Röda q1wUOdU

Dela den här artikeln:
Damer Puma För Ekologiska Sneakers Från 7ExOqnwHH0 Tryck Medellång Med Blommigt Blommigt Medellång Med Klänning Tryck Klänning qqTRwO8

För Från Röda Smith Paul Damer Pumps zSU5wq4
Se även
Vit amp; Converse Star Ox Sportskor Optical Canvas Sneakers 49 Skor White Unisex All Sneakers LågaUnisex Låga White Optical Canvas Vit Converse Ox Sportskor Star Sneakers amp; Skor 49 All SneakersSkor amp; Mohedatoffeln Sandaler Erik Tofflor 45 Brun Foppatofflor Herr 5axxtqrw

Ugandastudenters sexvanor kartlagdaPumps Pleaser Från Röda Damer För ZxR1wq1

Unisex White Sneakers Ox 49 amp; Converse Sportskor All Skor Låga Sneakers Canvas Star Optical Vit
Låga Ox amp; Star 49 All Converse Canvas Optical Sportskor White Unisex Sneakers Sneakers Vit Skor